Volume 2 Issue 12

2nd Semester 2017-2018

Introduction

Cristina Pantoja Hidalgo

Nobelistikong Kompulsiyon- Pagbasa sa Moog (1991)

Chuckberry J. Pascual

Ang Pagbabalik ng Panitikan sa Puso ng Sambayanan

Virgilio S. Almario

Chiaroscuro- isang impresyon sa maamong matrimonyal ng Sining at Buhay

Lito Casaje

Triangles

Jose Victor Z. Torres

Tatlong Proposisyon ng Puting Hangin

Luna Sicat Cleto

Hantong

John Jack G. Wigley

The Monsters (A Novel in Progress)

Augusto Antonio Aguila

Sundays at the Cardozas’

Larissa Mae Suarez

Fruits of Neglect

Kat Del Rosario

A Snapshot

Angelo R. Lacuesta

The Class Reunion- Remembering the Salmon Run

Cecilia Manguerra Brainard

Screaming Towards Peace

AJ Elicaño

Neo at Iba Pang Tula

Paul Alcoseba Castillo

Ágam-ágam sa Pag-asám

Michael M. Coroza

Stellar and Other Poems

Dinah Roma

Chosen and Other Poems

Rita Gadi

Five Poems

R. Zamora Linmark

Take Me to Amerika

Jose Mojica

The Pulse of the Text- Using Digital Tools for Closer Reading

Ramon Guillermo

Almanac of Black and Other Poems

Carlomar Arcangel Daoana

The Editors

The Contributors

COPYRIGHT AND TITLE PAGE

TABLE OF CONTENTS

Tomas Copyright (c) 2023. University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies. All rights reserved.