"The joy of writing. The power of preserving."

Volume 3 : Issue 4

2021 – 2022

CURRENT ARTICLES

ANG BAGO SA BAGONG NORMAL

Chuckberry J. Pascual at Ralph Semino Galan

Binuo ang isyung ito ng Tomás mula 2021 hanggang 2022. At sasandali ng pagsulat ng introduksiyong ito, umabot…

SINAING

Emmanuel T. Barrameda

Nasa dulo siya ng pila. Nagkakandahaba ang leeg. Binibilang sa
mata kung pang-ilan siya sa pila habang tinatantiya kung sa pang-ilang…

PALAYOK-PALAYUKAN PARA KAY CARLITO

Eugene Y. Evasco

Inggit na inggit si Carlito sa mga kapatid niyang babae. Isinasama
kasi sila sa pamamalengke. Katulong sila ng kanilang lola sa pagluluto…

RECENT VOLUMES

2nd Term 2020
2nd Term 2020
2nd Term 2019
2nd Semester 2017-2018
1st Term 2017-2018
2nd Term 2016-2017
1st Term 2016-2017
2nd Term 2015-2016
1st Term 2015-2016
2nd Semester 2013-2014

LATEST NEWS

Copyright (c) 2021. University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies. All rights reserved.