Volume 2 Issue 6

2nd Semester 2014-2015

Introduction

Ralph Semino Galán

A Raftman in the River of Time*

Christine F. Godinez-Ortega

Ang Higante at ang Birhen

Nonon Villaluz Carandang

“Hbd”

Joselito D. Delos Reyes

Movovug: Isang Diksyunaryo*

Amado Anthony G. Mendoza III

Once Upon a Time, Under the Pine Trees in the Old Campus

Cristina Pantoja Hidalgo

Translation as Revision: On Translating My Own Poems

Rofel G. Brion

Pieces

Raymond De Borja

Five Poems

Cirilo F. Bautista

Five Poems

Gémino H. Abad

Five Poems

Allan Justo Pastrana

Five Poems

Joel M. Toledo

Mula sa Chi

Mesándel Virtusio Arguelles

Tatlong Tula

Allan Popa

Sa Tuwing Ikaw ay Tahimik at Iba pang Tinig ng mga Batang Tinutukso

Vijae Orquia Alquisola

The Rebellion of Mariang Sinukuan, or Why We Need to Discuss Place Mutualism

Rina Garcia Chua

Ang mga Bayan ni Rosario Cruz-Lucero

U Z. Eliserio

Pusong Walang Pag-ibig: Ang Pagtatatwa sa Wika

Soledad S. Reyes

The Contributors

COPYRIGHT AND TITLE PAGE

TABLE OF CONTENTS

Tomas Copyright (c) 2023. University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies. All rights reserved.