Volume 3 Issue 1

2nd Term 2019

Introduction

Augusto Antonio A. Aguila and Chuckberry J. Pascual

The digital age is a historic period in the 21st century which dramatically changed the way we do things.

The Need for Harmony

Alfred A. Yuson

Speech of Guest of Honor at the 68th Palanca Awards, October 5, 2018

Tao Po (Dulang May Isang Yugto)

Maynard Manansala

Iinog ang dulang nasa anyo ng apat na monologo sa apat na pook ng isang siyudad na hindi na papangalanan.

The Thief

Edmark T. Tan

I remember when I held my first key. I palmed it like it was a pet insect I was loathe to lose,…

Tanikalang Bahaghari (Sipi mula sa Isang Nobela)

John Jack G. Wigley

Nobyembre, taong 2009. Lunes, unang araw ng klase. Hinahanap ni Wilfredo Sta. Cruz ang College of Liberal Arts building.

Malagim Ever ang Gabi

Paul Cyrian M. Baltazar

Malalim na ang gabi nang makarating si Charina sa paradahan ng mga motor sa bukana ng Road 48.

Ang 46 na Pinakaayaw na Buhay na Dinanas ni Shiela Ishmael

U Z. Eliserio

Lumaki sina Shiela at Rest sa isang sosyalistang utopia, kung saan wala silang pangangailangan na hindi napupunan, at maaari nilang habulin ang…

Summer at the Barrio

Jose P. Mojica

It was Holy Week and the sun was about to set when my parents and I arrived at the barrio.

The Walk Home

Tristan Joshua A. Acda

The houses along P. Guevara Street lay awash in the sunset’s pale orange glow, creeping over the treetops glistening with drops left…

Mercury Rising

Quintin Jose V. Pastrana

“Babe, my battery’s dying,” he said, as the bride and groom finished dinner and stood up.

Eventide

Quintin Jose V. Pastrana

The window let in some of that magic hour I’d grown accustomed to. “How was your day, my darling?”

Ilahas at Iba Pang Tulang Pambata

Eugene Y. Evasco

May lumitaw na bulaklak sa gilid

Paghahanap sa Paraluman at Iba Pang Tula

Kid Orit

Naaamoy nito ang nararamdaman mong inip sa biyahe, habang dahan-dahang gumugulong

Looban at Iba Pang Tula

Radney Ranario

Makiwal ang daan dito, Makipot at sanga-sanga,

Totipotency at Isa Pang Tula

Joseph T. Salazar

Paminsan-minsan, kahit sa ilang saglit matapos ang pagdadalang-tao,

Luna’t Lunas

Paul Alcoseba Castillo

Dahil wala tayong oras kumonsulta Sa doktor, nagtatanong tayo ng mainam

Elias’ story and Other Poems

Rodrigo V. Dela Peña, Jr.

An incendiary ignites the story. What other choice do I have but be drawn to the flame?

Currency and Other Poems

Francis C. Macasantos

Sand dollar, sinking, turning into sand, Its font eroding—rose window receding, homing

Five Poems

Adrian Crisostomo Ho

There wasn’t even a moment spared for thinking things over. It had to be done

The Archangel Gunita and other poems

Nerisa del Carmen Guevara

What cannot be rewritten will be retold:

Pananalig at Pagpaparamdam sa mga Dula ni Floy Quintos

Vladimeir B. Gonzales

Tatangkaing basahin sa papel ang mga dula sa librong Floy Quintos: Collected Plays, Volumes 1 and 2—mga dulang naisulat at naitanghal mula…

Pagtatatag ng Tradisyon at Kumbensiyon: Ang Soap Opera sa Radio, 1922-1963

Louie Jon A. Sánchez

Ang soap opera, sa pagpapakilala rito sa bansa ng mga Americano sa midyum ng radyo, ay mahihiwatigang nahinuha at tinanggap batay sa…

Borrowed Plots, Local Stories: Medieval Temporalities and 1950s Film Adaptations of Korido-based Komiks Stories (Part 2)

Joyce L. Arriola

Borrowed Plots, Local Stories: Medieval Temporalities and 1950s Film Adaptations of Korido-based Komiks Stories (Part 1)

Joyce L. Arriola

This article examines three extant komiks series with extant film adaptations from the 1950s, namely: Sohrab at Rustum, Haring Solomon at Reyna…

THE POETICS OF PROFOUND PERCEPTION: Paul Alcoseba Castillo’s Walang Iisang Salita

Ma. Ailil B. Alvarez

The title of Paul A. Castillo’s first full-length poetry collection, Walang Iisang Salita (UST Publishing House, 2018), loosely translates in English to…

Remembering Lolo

Jasper Emmanuel A. Paras

My Lolo had collapsed. Chest pains, they said.

The Editors

The Contributors

COPYRIGHT AND TITLE PAGE

TABLE OF CONTENTS

Tomas Copyright (c) 2023. University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies. All rights reserved.