Volume 2 Issue 5

1st Semester 2014-2015

Introduction

Cristina Pantoja Hidalgo

Ang Katotohanan at Kabutihan ng “Kagandahan”

Virgilio S. Almario

Reading as a Liberating Art

Gémino H. Abad

Text and the City

Francisco B. Benitez

Tagalog-Waray Connection: Ang Tugma at Sukat ng Tula at Siday

Jerry B. Gracío

Speculations of the Soul: Shades of the Catholic Imagination in Carlomar A. Daoana’s Clairvoyance

Ma. Ailil B. Alvarez

A Condition of Worship

Augusto Antonio Aguila

Idyll of Split Season

Alfred A. Yuson

Sa mga Pagitan ng Buhay at Iba pang Salin

Ralph Semino Galán

Poems from Tilt Me and I Bend

Ned Parfan

Paglasa sa Pansamantala

Vijae Orquia Alquisola

Manila, 1970’s and other Poems

Deedle Rodriguez-Tomlinson

SIGNPOSTS ON THE EMOTIONAL ROAD OF LIFE

Fr. Angel Aparicio, O.P.

The labyrinth of writing a novel

Gina Apostol

Aestemasu: Japan Japan Sagot sa Kahirapan

Romulo P. Baquiran, Jr.

Claiming Our Inheritance

Jhoanna Lynn B. Cruz

Someday

Arnie Q. Mejia

TANGKE

Ferdinand Pisigan Jarin

THE STUDIO AT 57 GUANCO STREET

Alice M. Sun-Cua

The Contributors

COPYRIGHT AND TITLE PAGE

TABLE OF CONTENTS

Tomas Copyright (c) 2023. University of Santo Tomas Center for Creative Writing and Literary Studies. All rights reserved.